Koordinátor BOZP

Kdy musí investor (zadavatel stavby) zajistit na koordinátora BOZP na staveništi ze zákona

„ ZÁKON č. 309 ze dne 23. května 2006 “
§ 14 (1) Budou – li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Pracovní náplni koordinátora BOZP je sladit všeobecné požadavky na BOZP a specifické požadavky investora (zvláštní provozy, chráněna pracoviště, pracoviště podléhajícím zvláštním zákonům) s realizaci díla dodavatelem práci tak, aby při nebo případně po jeho skončeni nemohly byt vzneseny dodatečné požadavky na investora ze strany dodavatele díla.

Služby BOZP – nabídka:

01) Spolupráce koordinátora BOZP s projektantem při přípravě projektové dokumentace X

02) Vypracování plánu BOZP s ohledem na specifické požadavky investora a dodavatele dílaX

03) Přímá kontrola BOZP na staveništi


XML Sitemap

© 2009 Stavební dozor  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023